top of page

ANA KONULAR

Kurşunlu Yöresi Antik Tarihi

 • Kurşunlu Yöresindeki Arkeolojik Buluntular

 • Kurşunlu Yöresinde Hitit, Roma ve Bizans İzleri

 • Anadynata

 • Paflagonya (Paphlagonia) Projesi

 

Yörede Oğuz Türk İskânı

 • Selçuklular ve Beylikler Döneminde Kurşunlu Yöresi

 

Yerel Osmanlı Tarihi

 • Karacaviran- Kurşunlu Yöresi Kişi ve Yer İsimleri

 

Tahrir Defterlerinde Karacaviran ve Kurşunlu

 • Salnamelerde Karacaviran

 • Nüfus Tahrirlerinde Karacaviran

 • Tapu Kayıtlarında Karacaviran

 • Karacaviran Temettüat Defterleri

 • Sicil Ahval Defterlerinde Karacaviran

 • Şeriyye Sicillerinde Karacaviran

 

Osmanlı Dönemi

 • Yöreye Gerçekleşen Göçler

 • Kurşunlu İdari Tarihi

 • Kurşunlu Coğrafyası
   

Tarihte Yörenin Gezgin Güzergâhları

 • Yerli ve Avrupalı Seyyahların Gözüyle Kurşunlu

Karacaviran'da Cami-i Kebir

 • Karacaviran’da Mehmet Emin Medresesi

 

Kurşunlu Yöresinde Tarihte Yaşanan Afetler

 • Tarihi Bakışla Kurşunlu Yöresi Deprem Riski

 

Yerel Cumhuriyet Tarihi

 • 38. Alayda Şehit Olan Karacaviranlılar

 • Unutulmaz Yerel Şahsiyetler

 • Yerel Lakaplar

 • Kurşunlu’da Tren ve Tren Kültürü

 • 10. Yıl Anıtı

 • Monografik Yerel Aile Çözümlemeleri

 

Yerel Halk Bilimi

 • Kurşunlu Halk Edebiyatı

 • Kurşunlu Halıcılık Kültürü

 • Kurşunlu Halk Müziği

 • Kurşunlu Yöre Etnografyası

MAIN TOPICS

 • The Vitality Migration Route in the World – Çorakyerler Excavation

 • The Hittite Traces in Kurşunlu Region

 • Greek and Roman Inscription in the Region

 • Kurşunlu in the Project Paphlagonia

 • Where is the Lost City of Tiliura and Cimiestin?

 • Underground Caves + Devrez Valley in the Second Millenium BC

 • Rock Tombs in the Paphlagonia Region

 • Kurşunlu Castle and Medieval Kurşunlu

 • Grave Stele from Eskiahır Village

 • Archaeological Settlements in Kurşunlu Region

 • The Artifacts from Kurşunlu in the Provincial Culture and Tourism Inventory

 • Devrez Valley, Eskiahır Village and Underground Caves

bottom of page